Vietsub cô nàng tư vấn viên và cạm bẫy của bạn thân

    Zoom +

Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình là một tư vấn viên xã hội sau khi con gái tôi chết vì tự tử bởi bị bắt nạt tại trường học. Để ngăn chặn thảm kịch như con gái tôi không bao giờ trở lại, và chuộc lỗi cho con gái tôi ... Tôi đã quyết tâm cống hiến hết mình cho những đứa trẻ gặp khó khăn trong suốt cuộc đời.