Sex sub cái giá phải trả của em nhân viên mới vào nghề

    Zoom +

Tên tôi là Kirara Kirara Asuka, có vẻ như hiệu quả kinh doanh của công ty đang dần tăng lên do ảnh hưởng của hỗn hợp, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy nó được phản ánh trong mức lương của nhân viên thường xuyên của chúng tôi ... Sau khi tất cả tiền lương không tăng nếu chúng ta không thăng tiến. Có vẻ như những người trông giống như hành lý trong công ty đang được cơ cấu lại. Tôi phải đi nghiêm túc sớm!