Sếp già gạ tình đụ vợ của nhân viên

    Zoom +

Kyou mua ngôi nhà ấp ủ từ lâu và sống hạnh phúc với chồng, nhưng niềm hạnh phúc đó không kéo dài được lâu. Người đàn ông là ông chủ của chồng cô đã đe dọa Kyou rằng sẽ đuổi việc của chồng cô, người đã phạm sai lầm trong công việc nếu cô không cho lão ta đụ vào cái lồn múm mím của mình. Vì gia đình, vì chồng phải hy sinh bản thân rồi để cô không thể thoát khỏi cơn thèm muốn con cu của lão...