Hiếp dâm nữ bác sĩ Saeko Matsushita

    Zoom +

Bác sĩ Saeko, cho phép xuất viện và vui mừng vì sự hồi phục hoàn toàn của cô. Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhân đột nhiên thay đổi ngay lập tức. Chẩn đoán sai! ? Saeko tự trách mình vì đã không nhận thức được điều chế.