Gái dâm ngoại tình trước ngày cưới cùng anh cu dài

    Zoom +

Cho đến bây giờ, Mia hoàn toàn chắc chắn về mối quan hệ của mình. Cô ấy sẽ kết hôn trong ba ngày, nhưng cô ấy đã nhận được một lời đề nghị mà cô ấy thấy rất khó để từ chối. Anh ấy hoàn toàn trái ngược với chồng, và chính xác là những gì cô ấy cần ngay bây giờ. Cô ấy sẽ chấp nhận rủi ro?