Đang học nhóm đè bạn ra đụ không thương tiếc

    Zoom +

Cô nàng Yuu Shinoda đang học nhóm với thằng bạn trong lớp đại học thì thằng cha bỗng dưng nổi hứng gạ địt cô. Cảm thấy thiếu hơi trai lâu ngày nên cô đồng ý ngay lập tức để rồi sau đó bị nó địt không thương tiếc.