Bắt cóc hiếp dâm cô nàng điệp viên

    Zoom +

Ngay cả sau ba năm, Saeko Matsushita vẫn nhớ rõ sự sỉ nhục đó, nó không nên có được. Cô ta đã bị bắt và trốn thoát khỏi tên trùm trong tổ chức buôn người. Không bao giờ sợ tội phạm một lần nữa. Cô là một điều tra viên hình sự đặc biệt, Saeko Kagami. Cái ác không bao giờ tha thứ.