7 ngày làm nô lệ tình dục cho sếp

    Zoom +

Một người chồng làm việc cho một tổng thầu lớn đã bị thương trong quá trình giám sát tại chỗ, chồng của Asahi đã phải nghỉ việc không lương trong một thời gian dài. Một hôm lão sếp đến nhà của cô và yêu cầu cô phải phục vụ tình dục cho lão trong vòng 1 tuần. "Nếu tôi chịu đựng, chồng tôi sẽ được cứu...". Đó là lý do tại sao cô phải chấp nhận sống chung và quan hệ với lão như vợ chồng, nhưng cuối cùng chính cô lại rơi vào bẫy tình này và không thoát ra được.